Vi kan rekrytering

Palm & Partners har sedan slutet av 70-talet arbetat med rekrytering på alla nivåer och med alla typer av tjänster.

Tack vare vår välutvecklade och beprövade process kan vi säkerställa lyckade rekryteringar – gång efter gång, år efter år.

En rekrytering genomförd av Palm & Partners är uppdelad i åtta effektiva steg:

 • Kravprofil
  Tillsammans med Er tar vi fram en kravprofil.
 • Kandidatinflöde
  Kandidater som matchar kravprofilen söks fram via olika medier och search.
 • Urval och en första intervju
  Vi håller en första intervju med ­potentiella kandidater och genomför även person­bedömning och/eller tester.
 • Kandidatpresentation
  Vid kandidatpresentationen presenterar vi 3–4 ­kandidater som överensstämmer med kravprofilen.
 • Djupintervju
  Vi håller en djupintervju med de ­kandidater som Ni finner ­intressanta samt genomför en grundläggande referenstagning.
 • Återkoppling till Er
  Slutkandidaterna presenteras för Er både ­muntligt och skriftligt. Vi står för återkopplingen till de kandidater som inte gått vidare i processen.
 • Intervju hos kund
  Många gånger är våra rekryterare med och genomför intervjuerna tillsammans med Er som kund för att på så vis ge trygghet och säkra hela rekryteringsprocessen.
 • Uppföljning
  Efter avslutad rekrytering följer vi upp med både Er som kund och kandidaten.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer

För konsulter

certifikat auktoriserat bemanningsföretag

iso certifikat logga