Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Det innebär att vi följer lagar och arbetar enligt de utarbetade policys som du kan läsa om här nedanför.

Vår kvalitetspolicy

Vi erbjuder
Anpassade tjänster inom bemanning och rekrytering. Vi ser till att kunden får rätt kompetens i rätt tid och att det alltid skall vara med god lönsamhet för båda parter för att säkerställa ett långsiktigt partnerförhållande med våra kunder.

Arbetssätt
Vi står för Expertis, Engagemang och Resultat. Våra konsulter, konsultchefer och HR-specialister är våra viktigaste tillgångar. Det är deras expertis och engagemang som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar. Vi ser introduktion, individuell uppföljning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling som en central del i vårt arbete mot förbättring och utveckling.

Kvalitetssäkring
Vi ska ständigt arbeta för att utveckla vårt verksamhetssystem efter företagets och kundernas önskemål och krav. Vi jobbar ständigt med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, revisioner och kund- och medarbetarundersökningar.

Genom att ständigt arbeta mot att förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Hållbarhetsredovisning

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2019 (pdf) här

Vår miljöpolicy

Miljöfrågor skall vara en viktig del i vårt arbete. Vi skall sträva efter att förebygga negativ påverkan på miljön och vår målsättning skall vara att ständigt förbättra vår miljöpåverkan. Vi skall följa tillämpade lagar, föreskrifter och andra krav som vi är berörda av. Vi skall bestämma miljömål på de miljöaspekter som är betydande och som vi har teknisk eller ekonomiska möjligheter att påverka.

Vår arbetsmiljöpolicy

En bra dag på arbetet innebär för oss en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Vi strävar tillsammans efter en god psykosocial arbetsmiljö som handlar om möjligheterna till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykosocial hälsa.

Vi sätter säkerheten först genom att följa och efterleva tillämpliga arbetsmiljölagstiftningar och föreskrifter. I samråd och medverkan förbättrar vi ständigt vår arbetsmiljö och därmed skapa stimulans och trivsel för alla medarbetare. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro ock så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

Det är alla medarbetares ansvar att tillsammans vara delaktig i att skapar en bra grund för god arbetsmiljö genom en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer

För konsulter

certifikat auktoriserat bemanningsföretag

iso certifikat logga