Palm & Partners Bemanning

Palm & Partners är ett strategiskt Bemanningsföretag som arbetar långsiktigt både med personal och kunder. Vi har hela tiden kundens resultat i fokus och vi strävar efter att effektivisera och optimera alla våra affärsrelationer. Vi hjälper dig när du behöver hyra personal.

Vår historia

Palm & Partners är ett av Sveriges äldsta HR-Bolag, vi startade så tidigt som sent 70-tal i Malmö. Idag är bemanningsverksamheten den enskilt största delen av vår verksamhet men vi sysslar även med kvalificerade rekryteringar och Executive Search via våra dotterbolag A-Search AB, A-Finance Nordic AB och Palm & Partners Professional AB.

Palm & PartnersGruppen

Palm & PartnersGruppen består av starka varumärken för Bemanning, Rekrytering och Search. A-Search hjälper dig med Executive Search och Chefsrekrytering. Palm & Partners Bemanning hjälper dig med personaluthyrning och rekrytering. A-Finance är specialister inom finans, ekonomi och redovisning.

Värderingar

Palm & Partners strävar efter att ligga i framkant inom branschen, och vår människosyn tar grund i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vårt recept på framgång kan uttryckas genom våra tre värdeord: Expertis, Engagemang och Resultat. Dessa ord har genomsyrat vår verksamhet sedan start. Vi har arbetat efter dem i mer än 35 år, och det märks mer än någonsin idag.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer

För konsulter

certifikat auktoriserat bemanningsföretag

iso certifikat logga