Vi är nyckeln till din framgång


Jag söker jobb Jag söker medarbetare

Rekommenderas av
  • Albany International
  • CWS-boco
  • Kjell & Company

Palm & PartnersGruppen
Partnern som inte backar för dina utmaningar

Palm & Partners Bemanning utgör tillsammans med våra dotterbolag den kompletta partnern för ditt företag när du behöver kompetens som tar ditt bolag till nästa nivå
eller bara behöver lösa en tillfällig ökad arbetstopp. I gruppen ingår Palm och Partners Bemanning AB och Palm och Partners Professional AB.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer

För konsulter

certifikat auktoriserat bemanningsföretag

iso certifikat logga