Välkommen till Palm & Partners
by Jobandtalent

Nu byter vi namn, Palm & Partners Bemanning och Palm & Partners Professional blir Jobandtalent och en del av världens ledande digitala bemanningsföretag!

Vad innebär det för mig som arbetssökande?

  • Vi växer och får ännu bättre möjligheter att erbjuda spännande uppdrag hos intressanta företag
  • Med nya digitala verktyg kan vi snabbare lägga ut nya jobb och förenkla kommunikationen med dig som kandidat
  • Med smart teknik kan du låta jobben hitta dig, skapa en profil redan idag

 

Klicka HÄR för att skapa en profil och ladda ned appen!

Mer information om Jobandtalent hittar du via www.jobandtalent.se

Rusta och Matcha

Inskriven på Arbetsförmedlingen?

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan ha rätt till stödåtgärden ”Rusta och Matcha.

A-Karriär, tidigare Palm & Partners AB, arbetar med att matcha, stötta och vägleda arbetssökande ut på arbetsmarknaden.

Läs mer på www.akarriar.se

Om Palm & Partners Bemanning AB

Palm & Partners Bemanning AB är en del av Jobandtalent – ett auktoriserat bemanningsföretag med digitalt försprång.

Under 2021 kommer vi successivt bli en gemensam organisation med gemensamma mål. Nu siktar vi mot nya höjder – tillsammans!

Vill du läsa mer om Jobandtalent hittar du information här: Jobandtalent

Kontakt: kontakt@jobandtalent.com / 010-884 85 60

Jobandtalent Region Syd 040-668 86 60
Jobandtalent Region Väst 035-777 89 05

Bolagets integritetspolicy

Bolagsgruppen värnar och respekterar din integritet. I denna integritetspolicy beskriver vi de olika typer av personlig information som vi samlar in, hur vi använder denna information och de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Bolaget agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sina jobbkandidaters och medarbetares räkning och ansvarar för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Bolagets utgångspunkt är att inte registrera data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. Det innebär att Bolaget följer lagar och förordningar som anger hur länge olika typer av data får sparas. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. I enlighet med GDPR kommer Bolaget att föra register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Finns du registrerad i något av Bolagens register så har du rätt till att;

  • Ta del av de uppgifter som vi har registrerade
  • Begära att få de uppgifter som finns registrerade raderade
  • Begära att få ut de uppgifter som finns registrerade för att ge dem vidare till en annan verksamhet
  • Rätta de uppgifter som registrerats felaktigt

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har registrerade. För att erhålla detta vänder du dig till IT@palmpartners.se. Vilka uppgifter som finns med i registerutdraget beror på den relation du haft till Bolaget. Behandlingstiden för registerutdrag är 4 veckor. Vi samlar uppgifterna i en fil och skickar dem till den e-postadress som finns registrerad hos oss, detta för att säkerställa att uppgifterna kommer till dig och ingen annan. Du har rätt att begära registerutdrag på registrerade uppgifter en gång per en 12-månadersperiod.

Du har rätt att begära att få uppgifter raderade. För att säkerställa att begäran av radering kommer ifrån dig kommer vi att skicka ut en förfrågan om radering till den e-postadress som finns registrerad hos oss. När vi fått bekräftelse från dig kommer radering att ske, behandlingstiden för radering av uppgifter är upp till 4 veckor. På grund av andra lagar och förordningar är Bolaget i vissa fall förhindrade att radera uppgifter som vi har registrerade. Exempel på detta är bokföringslagen och lagen om diskriminering som förhindrar oss från att radera uppgifter som är knutna till din anställning eller om du ingått i en rekryteringsprocess. För att använda rätten till att bli raderade behöver du vända dig till IT@palmpartners.se.

Du har rätt att få de uppgifter som registrerats hos oss felaktigt rättade. I första hand ber vi dig att logga in på din profil via Bolagets hemsidor. I andra hand ber vi dig vända dig till IT@palmpartners.se. Bolaget kommer rätta uppgifterna så fort som möjligt, dock senast inom 4 veckor efter begäran om rättelse.