Vårt engagerade sätt att arbeta leder till flera starka positiva effekter

1. Expertisen

Vi har kunnat knyta till oss mycket rutinerade och erfarna medarbetare. Våra konsultchefer och HR-specialister är mycket uppskattade, för sin expertis och sättet de arbetar med både kunder och uthyrd personal. Som kund får du en kontakt under hela projektets längd, och beroende på uppdragets karaktär sätter vi samman ett anpassat team för att få så effektiv utväxling som möjligt.

2. Personalen

Undersökningar gjorda bland vår uthyrda personal visar att de – tvärtemot den gängse uppfattningen om bemanning i stort – är markant nöjdare än riksgenomsnittet för fast anställda, och mer än gärna rekommenderar andra att arbeta åt Palm & Partners. Flera uthyrda medarbetare har varit med mer än 5 år, något som är mycket ovanligt i bemanningsbranschen.

3. Resultatet

Kunder lovordar Palm & Partners konsultchefer och sättet att arbeta. Man uppskattar främst proaktiviteten, flexibiliteten, närvaron och långsiktigheten. Och en sak är genomgående uppskattat: Engagemanget. Vi jobbar bland annat med en högre närvaro än andra ute hos sina kunder och medarbetare för att säkerställa rätt utveckling.
Vi lägger stort arbete på att se och utveckla varje individ löpande, och det märks på arbetsplatserna runt om i Sverige.