Palm & Partners har under lång tid rekryterat högt kvalificerad intern personal och har under flera år samlat företagets stora och breda erfarenhet i metoden OPC – som är särskilt utvecklad för omställningsarbete. Det har gett resultat för deltagarna och idag är Palm & Partners enligt ny statistik från organisationen Bemanningsföretagen det nionde största företaget i Sverige inom omställning.

”Vi har mycket bra personal med stor erfarenhet, driv och nyfikenhet. Det är den stora orsaken till att vi kunnat lyckas”, säger Erik Holmström, vd på Palm & Partners.

Personalen har löpande arbetat efter metoden OPC.
OPC har akademiska grunder, men har byggts upp utifrån de direkta erfarenheter personalen fått i kontakten med deltagare under åren. ”Alla vi på Palm & Partners kan känna oss stolta över allt arbete vi lägger på att se och hjälpa varje deltagare på rätt sätt för var och en av dem. Det är det som gjort att vi idag är det nionde största företaget i Sverige inom omställning och kan hjälpa så pass många i arbete”, fortsätter Erik Holmström.

Palm & Partners är ett av Sveriges äldsta HR-företag och har funnits på marknaden i över 35 år. Idag ingår i Palm & Partnersgruppen förutom stödet vid uppsägning och omställning även utveckling av ledare och team, en snabbväxande del rekrytering och bemanning samt executive search.