Vår rekrytering är uppdelad i sju effektiva steg.

1. Kravprofil

Vi tar tillsammans med er fram en korrekt kravprofil.

2. Kandidatinflöde

Vi söker kandidater enligt krav­profilen via search eller olika medier. Vi ansvarar för alla frågeställningar från kandidater.

3. Urval  och 1:a intervju

Vi genomför en första intervju med ­potentiella kandidater och gör person­bedömning/test av konsulten.

4. Kandidatpresentation

Vi presenterar 3-4 ­kandidater för er som överensstämmer med kravprofilen.

5. Djupintervju

Vi genomför djupintervju med de ­kandidater som ni tycker är ­intressanta. Vi genomför också grundläggande referensslagning.

6. Återkoppling till er

Vi presenterar slutkandidaterna ­muntligt och skriftligt. Vi återkopplar till kandidaterna som inte gått vidare.

7. Uppföljning

Vi gör en uppföljning med er och ­kandidaten efter avslutad rekrytering.

Rekrytering bemanning är Ellinors expertis

Jag heter Ellinor Dam och jobbar på Palm & Partners. Låt mig eller mina kollegor på något av våra kontor hjälpa dig till en lösning.

Kontakta mig på 0708-46 88 56 eller med e-post.

Vänliga hälsningar

Ellinor Dam