Det här hjälper vi dig med när du behöver hyra personal

Därför Palm & Partners när du vill hyra personal

• Proaktivt, hög kompetens, snabbt och professionellt bemötande
• Överlägset engagemang med tät, löpande uppföljning under hela uthyrningen

Vi arbetar proaktivt och lyhört redan från din första kontakt med oss, och är noga med att sätta samman ett team särskilt anpassat för er verksamhet. Vi är mycket engagerade i uthyrningens första fas för att få rätt kandidat på plats så snart som möjligt. Men det slutar inte där när du hyr personal av oss. Vi är minst lika engagerade i att ta ansvaret och löpande lösa personalfrågor kring uthyrningen på ett sätt som fungerar på lång sikt. Vad som särskilt skiljer ut oss från övriga i branschen är vårt stora engagemang i uppföljningen. Vi har betydligt mer frekvent kontakt med våra uthyrda medarbetare och med er. Vid behov finns våra konsultchefer på plats flera gånger i veckan.