Vi ger alla förutsättningar för att ni ska ha effektiv personal genom PUD – din unika månadsvisa uppföljning av personalen från Palm & Partners Bemanning.

Palm & Partners är mer engagerade än andra bemanningsföretag. I kvalitativa undersökningar bland våra kunder har det varit slående hur ofta just omdömet engagerade har återkommit.

Med vår Personlig Utvecklingsdialog – PUD tar vi vårt engagemang ytterligare en nivå, bortom vad våra konkurrenter kan prestera. Med PUD har våra personalvetare skapat ett arbetssätt som ger dig en unik professionell och systematisk uppföljning av personalen när de är på plats hos dig. Vi småpratar inte bara med våra konsulter, vi mäter faktisk effektivitet och måluppfyllelse. På så vis blir din inhyrda personal sporrad att ge allt under hela uthyrningsperioden. Det är så vi skapar påtagliga resultat och besparingar för dig.

Vi står för engagerad bemanning. Som ingen annan.