Diamant Personal

Diamant Personal AB är from den 1:a december 2017 en del av Palm & Partners befintliga kontorsnät.

Diamant Personal har en stark förankring i Småland med kontor i Nässjö och Jönköping. När nu verksamheterna förs samman under det nationella varumärket för Bemanningstjänster "Palm & Partners" blir regionen en naturlig knutpunkt mellan kontoren i storstadsregionerna Stockholm, Malmö & Göteborg. 

Är du nyfiken på vad detta innebär för dig som redan har kontakt med oss eller söker du information om Palm & Partners i regionen kan du med fördel vända dig till vVD Fredrik Paulsson, 0732-002860 fredrik.paulsson@palmpartners.se